Yaşam Rehberi

Beykoz Vadi Konakları
Yaşam Rehberi

SİTE YAŞAM REHBERİ, KURALLAR VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

Rev. tarihi: 01.06.2020

Beykoz Vadi Konakları ’nda daha mutlu, daha güvenli, daha temiz ve huzurlu bir ortamda ailenizle birlikte hayatınızın en güzel ve ayrıcalıklı yıllarını geçirirsiniz. Bu amaçla aslında hepinizin bildiği ortak yaşam kurallarını, kısa bir rehber haline getirerek bu sürece başlarken nasıl yaşayacagınızdan emin olmanızı istedik

Bu Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve Işletme Yönetmeliği, Site Yönetim Planının ayrılmaz parçası ve eki olup, amaç, her türlü uygulamada yasallıgı ön planda tutarak;

 • Kat mülkiyeti kanunu ve olması gereken hizmet standartlarının rehberliginde, BEYKOZ VADİ KONAKLARI sitesinde yaşayan sakinlerin refahını ve yaşam kalitesini saglamak,
 • Sitedeki konutların degerini arttıracak hizmetleri sunmak ve yatırımları yapmak,
 • Yukarıdaki hedeflere ulaşmak için her türlü koruyucu tedbiri almak, uygulamak ve geliştirmek,
 • Günlük yaşam içerisindeki hizmet ihtiyaçlarını, kısıtlamalardan ziyade geliştirilmiş standartlar kullanılarak karşılamak,
 • Site Yönetiminin alacağı kararlara rehber olmak, bu kararların yasal bir zeminde ve ihtiyaca uygun mahiyette alınarak, uygulanmasını sağlamaktır. Bu kapsamda sitede yaşayan siz sakinlerimizin daha güvenli, temiz, huzurlu, konforlu ve rahat bir ortamda yaşamanız için gerekli çalışmalar; titizlikle yürütülecek ve takip edilecektir.

SİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI;

Sitenin en üst yönetim organı; Yönetici ve üç kişiden oluşan Denetim kuruludur. Sitenin yönetimi ve yönetimi esnasında uygulanacak kurallar ise site yönetim planında ana hatları ile tanımlanmış olup, bu konuda yeteri kadar açıklayıcı bilgi ve detay bulunmamaktadır. Yönetim planında ana hatları ile tanımlanmış, sitenin yönetimi ve idaresi için bilinmesi ve uyulması / uygulanması gereken toplu yaşam kuralları, Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve Işletme Yönetmeligi’nde detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.

Siz degerli site sakinlerinin, daha temiz, daha güvenli ve daha iyi bir ortamda yaşamanızı saglamak amacı ile Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve Işletme Yönetmeligi SİTE YÖNETİMİ, tarafından ;Site Yönetim Planı kapsamında ek olarak hazırlanmıştır. Burada belirtilen kurallara uyulması halinde bu amacımıza ulaşabilecegimiz inancıyla, sizlere sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

YASAL REFERANSLAR VE SORUMLULUKLAR

Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve Işletme Yönetmeliği‘nde bulunan hususlar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4857 sayılı Iş Kanunu,1774 sayılı Kimlik Bildirim Yasası,1580 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5188 Özel Güvenlik Kanunu, Icra Iflas Kanunu, Site Yönetim Planı ve genel hizmet standart ve prosedürleri incelenerek hazırlanmıştır.

Aşagıda detayları paylaşılan kurallara uyulmadıgı taktirde yukarıdaki kanun ve yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımlar veya tedbirler uygulanacaktır.

Ayrıca yönetimin alacagı her türlü kararın bu kanun ve yasalara uygunlugu gözetilecektir.

Site kat malikleri ile kiracılarının hakları ile ödev ve sorumlulukları 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda açıklanmıştır.

Site Yöneticisi ve Site Denetim Kurulu kapsamlarındaki her türlü karar, karar defterine yazılacak, alınan bu kararlar sakinlerimize kitapçık halinde teblig edilecek, geregi ve takibini Site Müdürü saglayacaktır. Sakinlerimiz bu kararlara uymak ve uygulamak sorumluluguna sahiptir.

Sitede yaşayan sakinlerimiz, kat maliki, kiracı, site sakinlerinin misafir ve ziyaretçileri, site yönetim kurulu ve sakinlerin iş gören olarak görevlendirdigi müteahhit/ taşeron veya kendi kadrosundaki işçileri ile taşınma işlemleri ile ilgili olarak görevlendirdigi şahıslar, siteye izin alarak kabul edilen satıcılar, servis şoförleri ve site personelleri bu prosedürleri yerine getirmekten birinci (1.) derecede sorumludur.

Siteye yaya olarak giriş yapan tüm servis, sipariş, tamir, inşaat ustaları vs, kayıt altına alınmaktadır.

Yine sizin güvenliginiz için, sizlere ulaştırılan “Site Sakin Bildirim Formu”nu eksiksiz doldurarak en geç 1 hafta içinde site yönetim ofisine teslim ederseniz, 1774 nolu kimlik bildirme kanunu geregini yerine getirmiş ve iletişim engellerinin önüne geçmiş oluruz.

ZİYARETÇİ KURALLARI

 • Siteye devamlı gelmesi muhtemel birinci derece yakınların listesi Site Yönetimine muafiyet belgesi ile birlikte verildigi takdirde ana girişte kolaylık saglanacak ve standart güvenlik prosedürü uygulanmayarak, sadece teyit alınmak suretiyle siteye girişlerine izin verilecektir.
 • Normal ziyaretçiler ve misafirler, bagımsız bölüm sakini tarafından önceden bildirim yapılmadıgı takdirde durdurulacak, kime geldigi sorulacak, teyit alınarak siteye alınacaktır. Kameralardan zarar-ziyan tespiti halinde taraflar arasında anlaşmazlık durumunda kolluk görevlilerine haber verilecek ve yasal takip başlatılacaktır.
 • Tamirat, tadilat, taşeron hizmeti, herhangi bir servis hizmeti vb. nedenlerle gelenler her zaman kimlik sorma işlemine tabi tutulacak, bagımsız bölüm sakininden teyit alınacaktır.
 • Ziyaretçi araçları (kamyon, otobüs, tır (dorseli - dorsesiz) vb.) site dışına, park ettirilecektir.
 • Tüm ziyaretçi ve diger amaçlarla siteye gelen kişilerin bu rehber ve kurallara uymak zorundadır, bu kurallara uymaları ile ilgili sorumluluk ilgili site sakinine aittir.
 • Bütün Bagımsız bölüm sakinleri evlerinde çalıştırdıkları yardımcı elemanların isimlerini ve telefon numaralarını ve ziyaretçi kabul edip etmeyecekleri (ev ve cep) Site Yönetimine bildirilecektir.
 • Satıcılar, kurye, kamu kurum personelleri, servis araçları, paket servis dagıtan motorlu ve araçlı kişiler de bu kurallara göre hareket edecek ve aksinin tespiti halinde kişi uyarılacak, ilgili yetkilisine bildirilecek, tekrarı halinde siteye alınmayacaktır.

AİDAT ÖDEMELERİ

 • Site Yönetimi aidat bedeli; ilgili döneme ait işletme projesi ve bütçesine göre avans olarak hizmet verilecek ayın başında ödenmesi gereken bedeller hizmetlerde gecikme yaşanmaması için her ayın 01-05’i aralıgında ilan edilen aşagıdaki banka kanalı ile yapılmalıdır. Mümkünse otomatik ödeme talimatı ile yapılmalıdır. Nakit-elden ödeme yapılması sakıncalı ve suistimale açık oldugu için tercih edilmemelidir.
 • Banka Bilgileri; GARANTI BANKASI’ ın, şube kodu 665 olan Istanbul Acarkent Şubesi nezdindeki, hesap adı “BEYKOZ VADI KONAKLARI SITESI” olan, 6299395 Nolu banka hesabına yatırılacaktır. Iban No: TR32 0006 2000 6650 0006 2993 95
 • Banka havale/eft işlemi ile yapılan ödemelerde blok-daire-aidat bedeli ile ilgili açıklamalar eksiksiz yapılması gerekmektedir.
 • Son ödeme gününün aşılması sonucunda her ay için %5 gecikme cezası uygulanacak olup, İkinci Aidat ödeme gününü 1 gün geçen gecikmeli aidatlar için icra takibi otomatik olarak başlatılacaktır. Gecikme faizleri, Ihtarname giderleri, dosya masrafları, avukatlık ücretleri, yargılama giderleri, icra masrafları vb. ödememek için lütfen aidatlarınızı zamanında yatırınız. Bu karar YÖNETİM PLANIN’dan ve KAT MÜLKIYETI KANUNUNDAN alınmıştır. Bu konuda yönetimin herhangi bir inisiyatifi bulunmamaktadır.
 • Bu konuda bilinmesi gereken çok önemli bilgilendirme KAT MÜLKIYETİ KANUNUN’da ilan edilmiştir.
 • KMK 25. Madde Kat maliklerinden biri, yasalara göre kendine düşen borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle, diger kat maliklerinin haklarını, onlar için “çekilmez hale gelecek” derecede ihlal ederse, hakları ihlal edilen kat malikleri, ihlal eden kat malikinin bagımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.
 • Aidat ödeme takibi, Site Müdürü tarafından yapılmaktadır.
 • Kiracıların aidat ödemelerinden kat malikleri 1. derecede ve müteselsilen sorumludur.
 • Yönetimde Yönetici ve üç kişiden oluşan Denetim kurulu görev yapmaktadır.
 • Site Yöneticisi ve Site Denetim Kurulu görevlerini yaparken herhangi bir ad altında (maaş, huzur hakkı, aidat ödememe vb.) ücret alamazlar.
 • Sakinlerimizin aidat ödemeleri konusunda gösterecegi hassasiyete teşekkür ederiz.

TAŞINMA PROSEDÜRLERİ:

A. SİTEYE TAŞINIRKEN:

 • Taşınma zamanı önceden yönetime bildirilmelidir,
 • Taşınmayı yapacak firma, araç plakası ve sorumlunun bildirilmesi gerekmektedir,
 • Taşınma esnasında, küçük eşyalar hariç kesinlikle asansörler kullanılmayacaktır. Asansörlerin eşya taşımada kullanılırken arızalandıgı durumlar tutanak tutulup giderilen arıza ücreti ilgili site sakinine rücu edilecektir. Ortak alanlara ve asansörlere verilecek zarardan taşınmayı yaptıran sakin sorumludur.
 • Taşınma öncesi ve taşınmayı müteakip kontrol yapılarak hasar mevcut ise tutanaga yazılacak ve karşılıklı imza edilecek ve tüm zararların bedeli ilgili sakine rücu edilecektir.
 • Siteye malik veya kiracı olarak taşınacak sakinlerin yönetim ile görüşerek taşınacagı bagımsız bölüme ait tahakkuk etmiş ve ödenmeyen borcu bulunup bulunmadıgını ögrenmeleri önemle hatırlatılır.
 • Hafta içi 09:00-18:00, Cumartesi günü: 10:00-18:00 arasında taşınma yapılabilir.
 • Taşınmalardan kaynaklı koli, strafor, eski eşya, moloz vb. ilgili site sakini tarafından site dışı çöp toplama alanına atılacak / attırılacaktır.

Yeni Taşınmalarda Istenen Belgeler Aşagıda Yazılmıştır.

Siteye yeni taşınan sakinlerimizin eşya girişine ancak belirtilen belgelerin teslimi ve bu formun eksiksiz doldurulması halinde izin verilecek, eksikler tamamlanıncaya kadar herhangi bir hizmet verilmesi söz konusu olmayacaktır.

 • Kiracı ve maliklerin Site Sakin Bildirim Formu (EK-2) eksiksiz doldurularak teslim edilmelidir. T.C. kimlik numarası kesinlikle verilmelidir.
 • Dairede yaşayacaklar için kimlik bilgileri (Kimlik fotokopisi verilmesi arzu edilmez ise kimlik bilgileri Site Sakin Bildirim Formu eksiksiz olarak doldurulacaktır. T.C. kimlik numarası kesinlikle verilmelidir.)
 • Yabancılar için uluslararası pasaport fotokopisi ve Türkçe yeminli tercümesi
 • Yeni taşınan sakinlerimizin yasalar geregi 20 (yirmi) gün içinde ilgili Nüfus Müdürlügü’ne ikamet kaydı yaptırmalarının gerekli oldugunu önemle hatırlatırız. Nüfus Müdürlügü’ne kaydınızı gerçekleştirebilmeniz için,
 • Nüfus cüzdan fotokopiniz, malikseniz tapu fotokopisi, kiracıların kira kontratının fotokopisi gereklidir, kayıt için site yönetiminden alınacak ayrıca bir yazıya ise ihtiyaç bulunmamaktadır.
 • Tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin tamamı ile yasal hakkımız oldugunu ve bu belgelerin ilgili muhtarlık, bölge kolluk kuvveti ve yerel yönetimler ile beraber kamu

SİTEDEN TAŞINIRKEN:

 • Siteden taşınan sakinin site yönetimine borcu olmadıgına dair yazıyı güvenlik görevlisine ibra edecektir. Bu ibraname teslim edildikten sonra araç içeri alınacak ve taşınmaya izin verilecektir.
 • Siteye taşınırken uygulanan talimat aynen uygulanacaktır.

SİTE YÖNETİMİ ILE İLGİLİ KARARLARIN VEYA DUYURULARIN İLANI

 • Yönetim tarafından alınan kararlar ve/veya duyurular, kat maliklerine e-posta(e-mail) bloklardaki ilan panoları, ile ve site Müdüründen elden teslim alınmak kaydıyla, imza karşılıgı yazılı olarak teslim edilir.
 • Kararların herhangi bir malik veya kiracı ile ilgili olanları site müdürü tarafından yazılı olarak ilgili kişiye elden veya posta yolu ile teblig edilir.
 • Bu kapsamda iletişim bilgilerinin site yönetiminde güncel olarak bulunması zorunludur. Var ise e-mail bilgilerinin de paylaşılması ve site sosyal medya sayfalarının da takip edilmesi, güçlü iletişim için vazgeçilmezdir.
 • Adres degişikliklerinin 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmesi yasal zorunluluk olup, eksik bildirimden kaynaklanan zarar ve her türlü konudan site sakinleri sorumludur.

EMLAK ALIM SATIM VE KİRALAMA İŞLERİ

 • Sitemiz içinde bulunan dairelerin alım-satım ve kiralama işleri için lütfen site müdürüne müracaat ediniz, sizin için gerekli tüm destek görevli yöneticimiz tarafından saglanacaktır. Ilanınız mail ortamında sakinlerle paylaşılacak güvenli emlakçılarla baglantı kurulacaktır.
 • Amaç; satış ve kiralama faaliyetlerinin site maliki ve sitenin menfaatleri dogrultusunda ve kurallara uygun yapılmasını saglamaktır.
 • Satış ve kiralama işlerinde görsel açıdan uygun olmayan ilanların asılması uygun degildir. Daireye asılacak ilan veya görsellerin site yönetim ofisinden yazılı olarak onayı alınacaktır.

ORTAK YAŞAM KURALLARI VE UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR

 • Bagımsız bölümlerinde çevreyi rahatsız etmemek, gürültü ve çevre kirliligi yaratmamak şartıyla; daire içinde olmak kaydıyla kedi, köpek beslenebilir.. Bu hayvanlar ticari amaçlı barındırılamaz. Ortak alanda evcil hayvan beslenemez.
 • Kat malikleri ve kiracıları , bagımsız bölümlerinde veya site ortak alanlarında diger kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar tertip edemezler. Gürültülü hareketlerde bulunamazlar. Özellikle televizyon, radyo vd. müzik aletlerini komşuları rahatsız edecek şekilde gürültülü kullanamazlar, tadilat ve tamirat yapamazlar.
 • Bagımsız bölümlerinin; balkon, pencere veya teraslarından hiçbir şekilde halı vb. şeyler silkemezler, su dökemezler, çöp atamazlar, binanın dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelerine çamaşır, TV anteni, klima dış ünitesi vb. dış görünüşü bozacak şeyler asamazlar.
 • Bagımsız bölümlerini, ahlaka ve adaba aykırı sayılacak bir şekilde kullanamazlar, kullandırtamazlar, kiraya veremezler.
 • Tapu kütügünde mesken olarak kayıtlı bagımsız bölümler hiçbir şekilde konut dışı bir amaçla kullanılamaz veya kiraya verilemez.
 • Tüm Ortak Alanları ve Sosyal Tesisleri; Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve Işletme Yönetmeligine, Yönetimce belirlenen kurallara göre kullanmak zorunludur. Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve Işletme Yönetmeligine ve belirlenen kurallara uymayan ve uymamakta ısrar edenlere, Site Yönetimi kararıyla, kabahatler kanunu geregi cezai işlem uygulanır. Kamelya ve kafeteryada kumar oynanamaz ve oynatılamaz.
 • Pencere, balkon veya terasları, binanın genel görünüm ve güzelligini bozacak şekil veya renkte boyayamazlar, kapatamazlar, kapı açamazlar, balkon, imara uygun giriş alanları dışında ek giriş yeri yapamazlar. Bu tür işler site yönetim kurulunun yazılı izni ile yapılabilir. Siteye ait imar projesine aykırı hiçbir degişiklik yapılamaz, aksinin tespiti halinde ilgili kurumdan yapılan aykırılıgın giderilmesine dair denetim ve aksiyon alınması talep edilebilecektir.
 • Bagımsız bölümlerin içinde duvar yıkmak gibi önemli tadilatlar yaptıracak olan kat malikleri, öncelikle belediyeden proje onayı ve gerekiyorsa ruhsat almak ve Site Yönetim Kuruluna başvurarak yazılı izin almak zorundadır. (Statik projesine aykırı olmayan ve ana yapıya zarar vermeyen onarım ve tadilatlara izin verilebilir). Aksi takdirde, ortaya çıkabilecek her türlü hasar, sebep olan kat maliki ve/veya bagımsız bölümü kullanan tarafından (mal sahibiyle müştereken ve müteselsilen) karşılanır.
 • Kat maliklerinden birinin bagımsız bölümünde veya bu bölümündeki meydana gelen bir hasar veya bozuklugun onarımı veya giderilmesi ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diger bir bagımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş izni vermeye ve kendi bagımsız bölümlerinde gere (KMK 23)
 • Yönetim tarafından her bagımsız bölüm için blok altında depoda bir yer tahsis edilir. O bagımsız bölümden yaralananlar, kendilerine ayrılan yerler dışında, ortak yerlere özel eşyalarını bırakamazlar.
 • Site geneli, Blok dahili ve balkonlarda özellikle saat:22.00 den sabaha kadar ve günün her saatinde yüksek sesle konuşmak, bagırmak, müzik sesi ve diger her türlü gürültü kirliligi yasaktır.
 • Site geneli araç, bisiklet vb. hız seviyesi: 5 km/s olarak belirlenmiştir.
 • Site ortak alanlarında futbol vb. aktiviteler: çocuk parkı yanı ve Basketbol sahasında 10.00-21.00 saatleri arasında yapılmalıdır. Bu faaliyetler sırasında kesinlikle yüksek sesle konuşmak, bagırmak, argo kelimeler kullanmak yasaktır.
 • Tenis kortu zemini nedeniyle işlevi dışında kullanılması yasaktır.
 • Çocuk Parkı; Sadece 1-12 yaş arası çocukların yaşlarına uygun ilgili oyuncakları kullanması gerekmektedir. Çocuk parkı kamera ile izlenmekte olup, yanlış kullanım ve zarar verilme olayları tespit edilmesi halinde ilgili sakine gerekli zarar kanun yolu ile rücu edilecektir.
 • Site genelinde 40 kamera ile her alan izlenmekte olup, gayrimenkul ve ortak alanlar ile site sakinlerinin araçlarına ve eşyalarına verilen zararlar kamera ile tespit edilerek ilgili kat malikine yasal olarak rücu edilecektir.
 • Jimnastik aletleri; 05-24 saatleri arası kullanılması ve bu alanda spor yapan kişilerin rahatsız edilmemesi, aletlere zarar verilmemesi ve yüksek sesle konuşulmaması gerekmektedir.
 • Yürüyüş Yolu ve Site Ortak Alanları; sakinleri rahatsız etmeyecek şekilde yürüyüş amaçlı kullanılmalıdır ve o alanlara kabuklu yemiş, sigara izmariti vb. atılmaması gerekmektedir.
 • Kafeterya ve Kamelya sitenin orta noktasında oldugu için ses yankı yapmakta olup, gürültülü konuşma ve tartışma yapılması yasaktır. Ortak alanlarda alkollü içki içmek ve kumar oynamak yasaktır.
 • Şikayeti olan kişilerin şikayetçi oldugu kişilere ve konulara direk müdahale etmemesi ve site yönetimine veya kolluk görevlilerine yazılı olarak müracaat etmesi gerekmektedir.
 • Araçlarında zarar oldugunu ve bu zararın site içinde oldugunu gören site sakinlerinin saat aralıgını belirterek müracaatını site yönetimine iletmesi üzerine cctv kamera sisteminde inceleme yapılarak tespit edilen kayıt cd ile başvuru yapan site sakinine teslim edilecek olup, başvuru sahibi bu görüntü kaydıyla zarar verenlere karşı dava açabilecektir.
 • Tadilat, tamirat işlerinde önceden site yönetimine bilgi verilecektir.
 • Dış cephedeki klima dış üniteleri, balkon içinde dışarıya sarkmayacak ve görüntü kirliligi olmayacak şekilde monte edilecektir.
 • Balkonlardan dışarı sarkan veya çıkıntı olan hiçbir şey olmayacaktır.
 • Site ortak alanları veya blok kat ortak alanlarında; turşu, salça, yufka vb. hazırlama, yün serme, yün/halı yıkama, araç yıkama vb. faaliyetler yasaktır.
 • Site açık otoparkında misafir araçlarların uygun park edilmesi saglanacaktır.
 • Yaşanılan uygunsuz durumlardan dolayı; dügün, nişan, sünnet merasimleri vb. faaliyetler site ortak alanında yapılmayacaktır. Dügün taraflarını karşılama veya ugurlama amaçlı kısa süreli davul-zurna çalınması için site yönetiminden izin alınması gerekmektedir.
 • Her türlü parlayıcı ve patlayıcı madde silah vb. kullanılmaması gerekmektedir, tespit edilmesi halinde ilgili kolluk kuvvetlerine; polise vb. bildirilecek ve imza toplanarak sakin yada sakinler siteden tahliye edilecektir.
 • Site geneli ortak alanlarda kurban-adak vb. kesilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Korna ve klakson çalınmayacak ve izinsiz bir etkinlik vb. yapılmayacaktır.
 • Site geneli ortak alanlarda veya daire içi-balkon vb. yerlerde diger site sakinlerini rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak veya tartışmak, kavga etmek,aile içi şiddet uygulamak, argo kelimeler kullanmak kesinlikle yasak olup, tespiti halinde referans yasa ve kanunlar kabahatler kanunu geregi gerekli cezai uygulamalar için ilgili birimlere konu havale edilecektir.

BLOK GİRİŞLERİ VE SAHANLIKLAR ; KURALLAR VE STANDARTLAR

 • Blok girişlerine ve sahanlıklara görüntüyü bozacak ve/veya hareketi engelleyecek şekilde çocuk arabası, bisiklet, saksı gibi eşyalar bırakılmamalıdır.
 • Bisikletler kış mevsiminde blok bodrum katta bulunan depolara taşınacaktır.
 • Bagımsız bölüm kapı önlerine kısa bir süre de olsa dolap, ayakkabı, terlik, şemsiye, moloz vb. gibi eşyalar bırakılmamalıdır. Ortak alanda bulunan her şey atık/çöp vasfında degerlendirilerek atılacaktır.
 • Çöpler agzı baglı çöp poşetiyle sabah 09.00 ögle 12.00 akşam 17.00’ den önce kapıya bırakılacaktır.
 • Blok girişlerine bisiklet,kaykay,puset bırakılmamalı metal aksana kilitlenmemelidir.
 • Blok giriş ve sahanlıklarında çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Blok giriş ve sahanlık duvarları temiz tutulmalı, izinsiz ilan v.b. şeyler yapıştırılmamalı, çocukların duvarları yazı ve resimlerle kirletmemeleri konusunda ebeveynleri özen göstermelidir,
 • Bagımsız bölüm sakinlerince blok giriş kapıları devamlı surette kapalı tutulmalıdır.

ASANSÖRLER ; KURALLAR VE STANDARTLAR

 • Asansörlerin tamirat ve bakım işleri; periyodik bakım sözleşmesi yapılarak, daimi surette bakımları yapılacak ve çalışır, faal bulunması saglanacaktır.
 • Meydana gelen arızalara süratle müdahale edilecek servis çagırılacaktır.
 • Asansör kullanma talimatları ilgili firma tarafından teknik özellikler de göz önünde bulundurularak asansör kabinlerine konulmuştur. Sakinlerimiz asansörleri bu talimatlar dogrultusunda kullanmalıdır.
 • Asansör kabinleri içerisinde kabin duvarlarına yaslanmak, kabin duvar, zemin ve aynasında kir ve leke yapmak, kirletici maddeleri taşımak yasak olup, bu konuda tüm site sakinlerinin özverili olması beklenmektedir.
 • Asansör geldiginde kabin kontrol edilerek asansöre girilmesi gerekmektedir.
 • Asansörün iç kapıları sensörlü olup, iç kapılara müdahale edilmemesi gerekmektedir. Iç kapı arızası var ise derhal site yönetimine bildirilmesi gerekmektedir.

BAKIM; KURALLARI VE STANDARTLAR

 • Bagımsız bölümlerin su, elektrik tesisat ve saatlerinin bulundugu dolaplar ve dogalgaz sayaçları temizlik görevlisi tarafından temizlenecektir.

YANGIN ; KURALLARI VE STANDARTLAR

 • Her blokta 1’er adet 6 kg’lık otoparklarda 2 tekerlekli 25 kg ABC Yangın tüpü bulunmaktadır. Daire içlerinde bulunan yangın ve gaz dedektörleri ile gaz kaçagı ve duman algıladıgında güvenlige otomatik olarak alarm vermekte ve daire sakini uyarılmaktadır.
 • Merdiven ve koridorlara hiçbir sebeple hiçbir malzeme konulmamalı ve bu konudaki emniyet kuralları ihlal edilmemelidir.
 • Küçük yaştaki çocuklara ebeveynleri tarafından yangın tüplerinin oyun maksatlı kullanılmaması gerektigi izah edilerek bu sakıncanın ortadan kaldırılması saglanmalıdır,
 • Sakinlerimiz yangın ve yangına karşı önleyici tedbirleri alıp uygulamalı ve bu konuda eksiklik oldugu düşünülen hususlar yönetime sakinlerimiz tarafından bildirilmelidir,
 • Binalarından uzun süreli ayrılacak sakinlerimizin ayrılışını yönetime bildirmesi, ayrılışından önce bagımsız bölüm içerisindeki cam ve pencerelerin kapalı durumda bulundugundan emin olması ve bu süre zarfında bagımsız bölümün yangına karşı kontrolünün saglanması önleyici tedbir olarak uygulanmalıdır.,
 • Blok ortak alanlarında bulundurulan muhtelif yangın söndürme nuzulları yangın haricinde hiçbir maksatla kullanılmamalıdır,
 • Blok ortak alanlarında ve özellikle balkon ve pencerelerden sigara izmariti atılmamalı, bu izmaritlerin penceresi açık olan başka bir bagımsız bölüme rüzgar etkisi ile girerek yangına sebebiyet verebilecegi unutulmamalıdır.

YANGIN TEDBİRLERİ

 • Yangın’ da; duman, yanık kokusu, alev gibi anormal bir durumla karşılaşan kişiler sogukkanlılıgını muhafaza etmeli ve panige sebebiyet vermeden çevresindeki kişileri ve site müdürünü, güvenligi uyarmalı.
 • Daire içerisindeki bir yangında önce dairenin elektrik sigortaları kapatılmalı, yangın söndürücü tüple yangına müdahale edilmelidir
 • Anında Itfaiye (110) ile irtibata geçilmelidir. Elektrik yangınlarında su kullanılmamalıdır.
 • Yangın esnasında müdahale eden görevliler dışında bina tahliye edilmelidir. Bina hızla tahliye edilip bina giriş kapısından çıkılarak bahçede belirtilen toplanma noktasında toplanılmalıdır.
 • Bina panik ve kargaşa yaşanmadan hızlı bir şekilde boşaltılmalıdır.
 • Yangın her tarafı sarmış ve kaçış yolları dumanla kaplı ise, muhafazalı bir yere sıgınıp kapıyı kilitlemeden kapatarak, battaniye ve ıslak bezle kapı kenarlarından içeriye duman girişini önlemeli ve mevcut imkanlarla durumdan yangın çevredekiler haberdar ederek kurtarılmayı beklemelidir.

BLOK VE DAİRE İÇİ ONARIMLAR; KURALLAR VE STANDARTLARI

 • Sakinlerimiz tarafından bagımsız bölüm içinde yapılacak onarımlar, hafta içinde 10:00 – 17:00 saatleri içinde yapılmalı, hafta sonu ve tatil günlerinde ( Pazar) gürültülü tadilat yapılmamalıdır,
 • Bagımsız bölüm içinde yapılacak onarım işleri hakkında önceden Site Yönetimine bilgi verilmelidir,
 • Bagımsız bölüm sakinlerince bagımsız bölüm içi onarım işlerinin kısa sürede ve çevreye rahatsızlık vermeden bitirilmesine özen gösterilmeli ve onarım sırasında oluşan inşaat atıkları, onarımın tamamlanmasından sonra çevreyi kirletmeyecek şekilde bagımsız bölüm sakini tarafından veya onarımı yapan firma tarafından Site dışına çıkarılmalıdır,
 • Bagımsız bölüm içerisinde bina statiginde tadilata ve hasara sebebiyet verebilecegi düşünülen çalışmalar için mutlak surette site yönetiminin onayı alınmalıdır,
 • 5. Bagımsız bölümün statik yapısı dahilindeki kolon ve kirişlere çivi, vida, dübel uygulaması kesinlikle yasaktır.

BLOK DIŞ CEPHELERIİ; KURALLAR VE STANDARTLARI

 • Blok dış cepheleri ve balkon içlerinde Site’ deki binaların genel görüntüsüne uymayan ve/veya genel görüntüyü bozabilecek degişiklikler yapılmamalıdır.
 • Bagımsız bölüm sakinleri tarafından pencere veya balkonun aynı renkle bile olsa boyanması mümkün degildir, (blogun renk bütünlügünü bozacak şekilde olmamalıdır)
 • Bagımsız bölüm sakinleri, Site Yönetiminden bagımsız bölümlere takılacak klimalarla ilgili olarak yer konusunda onay almalıdır, dış üniteler sadece daire balkonlarına içten dışarı sarkmayacak şekilde takılmalıdır.
 • Bagımsız bölüm sakinleri dışarıdan görünecek ve degişiklik meydana getirecek her türlü işlem öncesi mutlaka yönetimle koordine etmelidir,
 • Blok dış cephelerine ve balkonlardan dışarı sarkacak şekilde halı, kilim, örtü vs. malzemeler hiçbir maksatla asılmamalıdır,
 • Bagımsız bölüm balkon ve pencerelerinden hiçbir surette çöp atılmamalı, atılan cismin penceresi açık olan sakinlerimize rahatsızlık verecegi unutulmamalıdır.
 • Bagımsız bölümlerin dış görünümü ve mimarisinde hiçbir degişiklik yapılamayacagı site yönetim planında açık bir şekilde ifade edildiginden, sakinlerimizin bu konuda uygulama yapmamaları gerekmektedir. Her türlü tadilat bu kapsamda degerlendirilecektir. ( İmar ve projeye aykırı kapı, pencere açmak, balkonları herhangi bir malzeme ile kapatmak, vb…)

BALKONLAR; KURALLAR VE STANDARTLAR

 • Balkonlara dışarıdan görülecek ve estetigi bozacak şekilde eşya konulmamalı (kova, süpürge, çöp kutusu, bisiklet, makine, çadır, branda, merdiven, reklam afişi vs) ve tehlike arz edebilecegi için asılmamalıdır,
 • Balkon küpeştelerine çiçek asılması tehlike arz etmektedir. Çiçek asan sakin mutlaka gerekli önlemleri almalı olası kaza, maddi kayıp ve problemlerden kendisi sorumlu olacaktır.
 • Balkonlardan sarkacak şekilde ve/veya balkon demirlerine tehlike arz edecek şekilde çamaşır, havalandırma ve kurutma amaçlı halı, kilim asılmamalı ve bunlar koruma amaçlı üzerine sandalye veya daha sert cisimler bırakılmamalı. (Ciddi ölüm riski)
 • Balkon ve pencerelerden kesinlikle halı, kilim, vs. şeyler silkelenmemelidir.
 • Balkonların mümkün oldugunca akan su ile yıkanmaması, balkonların yıkanması durumunda alt bagımsız bölümlere suyun akmaması için dikkat edilmelidir, (izin alınarak yapılmalıdır.)
 • Balkonlarda kullanılacak eşyalarda genel uyuma dikkat edilmeli, abartılı ve göze hoş gelmeyen dekorasyonlardan kaçınılmalıdır,
 • Balkonlarda çevreyi rahatsız edecek göze hoş görünmeyen düzensizliklere izin
 • verilmemeli, balkonlar kullanılmayan eşya deposu haline dönüştürülmemelidir,
 • Balkon ve bagımsız bölüm içlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle televizyon ve müzik dinlenmemelidir,
 • Balkonlara konulan seyyar şemsiyeler düzenli bir şekilde yerleştirilmelidir. Balkonlar hiç bir şekilde panjur vs.ile kapatılamaz.

ÇÖPLER; KURALLAR VE STANDARTLAR

 • Bagımsız bölümlerin çöpleri sabah 09:00 öglen 12:00 akşam 16:50 saatlerinde toplanmaktadır. Bu saatlerden sonra konulan çöpler bina içine sürüngenleri davet etmektedir.
 • Bagımsız bölüm sakinleri çöpleri sızdırmayan, saglam çöp poşetlerinde, agzı kapalı olarak, çöp kovalarına bırakılmalıdır.
 • Otopark bölgesine, kat hollerine “daha sonra atılır” veya “temizlik personeli alır”, düşüncesiyle çöp vb. bırakılmamalıdır,
 • Bagımsız bölümden çıkan eski eşya veya atılacak büyük ebatta nesneler bagımsız bölüm sakini tarafından tahliye edilmelidir,
 • Blok önlerine, kat hollerine çöp toplama saatleri dışında ve gün içerisinde bırakılan çöpler bina içerisinde uzun süre bekledigi sebeple;
 • Hijyen kurallarını ihlal etmektedir, Koku üretmektedir,
 • Sivrisinek ve çeşitli haşereleri bina içerisine davet etmektedir, Görüntü kirliligi oluşturmaktadır,
 • Akan çöp sularının temizlenmesi uzun zaman almaktadır, Diger sakinlerimize rahatsızlık vermektedir.
 • Sakinlerimizin bu olumsuzluklara sebep olan uygulamaları önlemesi gerekmektedir.
 • Çöpler belirtilen saatlerde toplanacak ve site dışındaki konteynere taşınacaktır.
 • Pil atık kutusuna sigara izmariti , vs çöp atılmamalıdır.

YEŞİL ALANLAR; KURALLAR VE STANDARTLAR

 • Çiçekler koparılmamalı, çiçeklere zarar verilmemelidir,
 • Çimlerin üzerinde top oynanmamalı, bisikletle dolaşılmamalı ve yürünmemelidir,
 • Yürüyüş için site içinde belirlenmiş olan yürüyüş yollarının kullanılması ve yeşil alanlarda yürüyüş yapılmaması gerekmektedir,
 • Site yönetiminin bilgisi dışında ortak bahçe alanlarına/yeşil alana çiçek, çalı formu, bitki, agaç fidanı dikilmemelidir,
 • Ortak alanlar gelişi güzel ve/veya kullanım amacı dışında kullanılmamalıdır.
 • Yeşil alana sigara izmariti ve benzeri kirletici maddeler atılmamalıdır,
 • Mevcut yeşil alandaki bitkiler kişisel düşüncelerle Site Yönetimine bilgi verilmeden sökülmemelidir,
 • Yeşil alan üzerinde mangal yakmak kesinlikle yasaktır. Yeşil alana zarar vermemek için gerekli önleyici tedbirleri almak gereklidir.
 • Fıskiyelerle oynanmaması gerekmektedir. Tespit halinde ilgili sakinden bedeli alınacaktır.

OTOPARKLAR, AÇIK PARK ALANLARI; KURALLAR VE STANDARTLAR

 • Otoparklarda araçlar için seyir hızı 5 Km’den fazla olmamalıdır.
 • Misafir araçları Site içindeki açık ortak otopark alanlarını trafigi engellemeyecek şekilde kullanacaktır,
 • Otoparklarda belirlenen düzende ve çizgileri taşmayacak şekilde park edilmelidir,
 • Blok giriş kapılarını engellemeyecek şekilde araç park edilmemelidir.
 • Araç içindeki çöp ve kül tablaları otoparkın içinde veya dışında yerlere boşaltılmamalıdır,
 • Çocukların otoparka oyun veya başka amaçla girmeleri ebeveynleri tarafından, olası kazalara karşı tedbir olarak engellenmelidir
 • Otopark içindeki araçlarda cep telefonu, dizüstü bilgisayar vb. kıymetli eşyalar görünür şekilde bırakılmamalıdır
 • Otopark içindeki araçların üzerinde anahtar bırakılmaması, araç kapılarının araç terk edildiginde kilitli bulundurulması hırsızlıklara karşı kişisel önlemler arasında degerlendirilmektedir.
 • Bagısız bölüm sahibi aracı olsa bile kapalı otoparklara LPC (Tüplü) araçlar , emniyet açısından uygun olmadıgı için sokulmayacak ve park etmesine izin verilmeyecektir. 9.Ziyaretçi araçların sitede sürekli park edilmesi konusunda güvenlik personeline baskı yapılmamalıdır.
 • Araç anahtarları hiçbir nedenle sitede görevli güvenlik, temizlik ve teknik personele emanet edilmemeli, olası olaylar konusunda sorumluluk anahtarı teslim eden site sakinine ait olacaktır. Önemli durumlarda anahtarınızı sadece site müdürüne bırakın.
 • 11.Özel sürücüsü olan araçların kapalı otoparkta bagımsız bölüm sahiplerini beklerken araçlarını çalışır vaziyette bekletmemeleri saglanmalıdır.
 • Araç yıkama yag degiştirme çevreyi kirletici onarım ve paspas temizlikleri otoparkta yapılmamalıdır.
 • Ziyaretçi araçlar kapalı otoparka alınmayacaktır.

POSTA VE KURYE HIZMETLERI ; KURALLAR VE STANDARTLAR

 • Güvenlik personeli posta ve kuryelerinizi imza karşılıgı kayıt altına alarak sakinlere teslim etmektedir.
 • Gelen posta ve kuryeden ele teslim edilmesi gerekenler, girişte sakinden teyit alınarak kurye elemanı eşliğinde bagımsız bölüme teslim edilecektir.

SITE YÖNETİMİ; KURALLAR VE STANDARLAR

 • Site ile ilgili talep ve öneriler mümkünse yazılı olarak BEYKOZ VADI KONAKLARI Site müdürü Osman Oğuz SEZGİN’ e yazılı yada telefonu üzerinden yapılabilecektir.
 • Siteye ait facebook hesabı ;Beykoz Vadi Konakları olup, burası sadece site sakinlerine özel kapalı gruptur ve sitemizin degerini artıracak paylaşımlar için kullanılmalıdır. Lütfen facebook sayfamıza üye olunuz.
 • Site personelinin görevlerine müdahale edilmemeli, talep ve öneriler BEYKOZ VADİ KONAKLARI Site Müdürüne bildirilmelidir.
 • Sitede görevli hizmet personelinden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemeli ve görevleri konusunda ilgili personele yardımcı olunmalıdır.
 • Emniyet açısından tatil veya başka amaçlarla uzun süre evinde olmayacak bagımsız bölüm sakinlerinin gitmeden önce Site müdürlügüne bilgi vermesi, mümkünse ulaşılabilecek adres ve telefonlarını bırakması gerekmektedir.
 • Bagımsız bölüm satın alan veya kiracı olarak siteye taşınan bagımsız bölüm sakinlerinin bilgi almak için Site Yönetim Müdürlügüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Site içinde kişisel olarak neden olunan maddi zararlar, ilgili şahıslar veya ebeveynler tarafından tazmin edilecektir.
 • Güvenligi ilgilendiren konularda bilgi akışı konusunda destek olunması, Siteyi ilgilendiren konuların en kısa sürede ve sorunun büyümesini beklemeden paylaşılması hizmet kalitesini arttıracaktır. Site Müdürüne ait Telefon numarası aşagıda belirtilmiştir. Site Müdürü : 0535 662 67 55
 • BEYKOZ VADİ KONAKLARIN ‘ da oturan bagımsız bölüm sakinlerine, Site Yönetimi olarak ; aidat yönetimi, güvenlik, temizlik, bahçe işleri, ilaçlama ve ortak alan tadilat-tamirat işleri, aydınlatmalar ve Site Yönetiminin görevlendirdigi ek hizmet ve görevler ile ilgili hizmet verilecektir.
 • Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve Işletme Yönetmeligine göre gerekli kontrol ve uyarıları yapmak, Yönetim tarafından atanmış Site Müdürünün görevlerindendir. Bu kurallara uyulması, yönetim personelinin Site Sakinlerine daha iyi bir hizmet vermesine ve ortak yaşam kalitesinin artmasına olanak saglayacaktır.
 • Site Müdürüne bilgi akışı konusunda destek olunması hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi açısından yaşamsal derecede önemlidir.
 • Site ortak kullanım alanlarındaki hizmet kapsamındaki sorunlar BEYKOZ VADİ KONAKLARI Site Yönetimince giderilecektir.
 • Dairesini satan, yada kiralamak isteyen malik, yeni sakin bilgilerini Site Müdürüne bildirecek Yönetim onayından sonra işlem yapacaktır.

TEMİZLIK HİZMETLERİ; KURALLAR VE STANDARTLAR

 • Sitemizin temizlik hizmetleri 2 temizlik personeli ile saglanmakta olup iş planlaması, vardiya çizelgesi, kontrol denetim, Iş saglıgı ve güvenligi, Özel Güvenlik yönetimi ve personel egitimleri Site Müdürü tarafından yerine getirilmektedir.
 • 6 Blok için 2 görevli bulunmakta olup, haftada 1 gün izin kullanmaktalardır. 2 günde bir zeminlerin ve asansörlerin temizlenmesi, haftada 1 giriş camları ve ayda 1 kat camları temizligi, periyodik olarak diger temizlikler ve haftada 6 gün günde 3 kez çöp toplama hizmeti ile topluca mıntıka temizligi yapmak üzere planlama yapılmıştır.
 • Temizlik hizmetleri her faaliyet için periyotlara bölünmüş olup bu faaliyetlerin ilgili periyotlar içerisinde yerine getirilmesi saglanmaktadır. Bu sebeple planlı temizlik faaliyetleri dışında talep edilen her faaliyetin yerine getirilmesi yapılan planlamanın uygulanması konusunda aksaklıklara sebebiyet verebilecektir. Bu nedenle lütfen yapılan temizligin korunmasına maksimum özen gösterilmesini önemle talep ediyoruz.
 • Temizlik personelinin temizlik faaliyetleri esnasında ikaz ve uyarı levha ve işaretlerine özellikle kaygan zemin ikaz levhalarına karşı dikkatli davranılması müessif bir yaralanmayı engelleyecektir. Sakinlerimizin bu konuda hassas davranmaları önleyici tedbirleri artıracaktır.
 • Planlı temizlik faaliyetleri dışında ihtiyaç olarak tespit edilen faaliyetlerin site müdürüne bildirilmesi ile ilgili konunun yönetim kurulu onayını müteakip planlamaya dahil edilmesi saglanabilecektir.
 • Bloklarda görev yapan temizlik personeli tarafından uygulanacak temizlik hizmetlerinin planlamaya uygunlugu ve kaliteli yapılıp yapılmadıgı site müdürü tarafından denetlenecektir

BAHÇE PEYZAJ, BAKIM, HAŞERE KONTROL, İLAÇLAMA; UYGULAMA STANDARTLARI

 • Bahçe ve bitki bakımında 4 personel ile bakım, sulama, çimlendirme, biçme vb. faaliyetler yapılmaktadır.
 • Bahçe ve yeşil alanlarda Inşaat şirketinin sitemizin konseptine uygun olarak onayladıgı proje esas alınarak faaliyet gösterilmektedir.
 • Sitemizde görünüm standartlığı ve peyzaj bütünlügü saglanması maksadı ile sakinlerimizin bagımsız bölümlerin dışında kalan ortak alanlarda çeşitli uygulamalar yapmadan evvel bu uygulama konusunda yönetimden onay almasının en uygun davranış olacagı degerlendirilmektedir.
 • Bahçe ve yeşil alanlar haşereye karşı periyodik olarak ilaçlanmaktadır.
 • Tüm bina etraflarında kemirgen istasyonları ile kemirgenlere karşı mücadele ve koruyucu uygulamalar yapılmaktadır.
 • Düzenli olarak blok ortak alanları ve periyodik olarak sıgınak ve depolar ilaçlanmaktadır.
 • Kene, sürüngen hayvanlara ve uçan haşereye karşı ilaçlama periyodik olarak yapılmaktadır.

HAVUZ KULLANIMI; KURALLAR VE STANDARTLAR

 • Yüzme havuzu temizlik esnasında kullanılamaz. Havuz kullanım saatleri 09:00-21:00 saatleri arasındadır.
 • Havuzda ve çevresinde top oynanamaz, bisiklet, kaykay, paten gibi araçlar ile şişme bot ve deniz yatagı kullanılamaz.
 • Havuza duş alınmadan kesinlikle girilemez
 • Havuz çevresindeki masa, sandalye, şezlong, şemsiye usulüne uygun kullanılmalı , havlu vs. şeylerle rezervasyon yapılmamalıdır.
 • Havuz şezlongları oturma ve güneşlenme amacı dışında kullanılmamalı, havuz bölgesi dışına taşınmamalıdır.
 • Yogunlugun fazla oldugu tatil günlerinde , uzun süreli havuzdan ayrılmalarda şezlong ve sandalye üzerinde havlu bırakılmamalıdır.
 • Sigara, kagıt mendil, plastik bardak, vs. gibi çöpler kutularına atılmalı , havuz ve çevresi kirletilmemelidir.
 • Havuz çevresinde kırılacak ve kırıkları insanlara zarar verebilecek cam bardak vs. gibi eşyalar bırakılmamalıdır.
 • Havuz çevresinde gürültü yapılmamalı, çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunulmamalıdır.
 • Havuz temizleme günleri Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri havuz saat 10:00’ da açılacaktır.
 • Kış aylarında tehlike arz ettiginden havuz kenarında özellikle hizmetlilerin çocukları gezdirmesi yasaktır.
 • 0-9 yaş grubu ve yüzme bilmeyen çocukların ebeveynlerinin gözetimi olmaksızın havuz çevresinde bulunmalarına izin verilmemelidir. Büyük havuza çocukların girmesi tehlikeli ve yasaktır. Olası kazalarda YÖNETİM sorumlu değildir.
 • Havuza dışarıdan günübirlik misafir getirilmemelidir.Olası kazalarda Yönetim sorumlu değildir.

GÜVENLİK PROSEDÜR, UYGULAMA VE STANDARTLARI

 • Sitenin tek giriş ve çıkış noktası bulunmakta olup, ana kapı olarak tanımlanacaktır. Sadece eşya taşınmak üzere arka bölgede kamyon kapısı bulunmaktadır ve bu kapı kilitli tutulmaktadır.
 • Sitemizin güvenligi, 5 özel güvenlik personeli ile saglanmaktadır. Giriş kapısında görev yapan özel güvenlik görevlileri, giriş-çıkış kontrolünü saglayarak siteye yabancı ve art niyetli şahısların girmesine engel olmaktadır.
 • Kapı güvenlik personelimiz site sakinleri haricinde siteye giriş yapmak isteyen bütün şahısların (Ziyaretçi, taşeron, kargo, kurye, tamir personeli, her türlü iş gören v.b.)için ilgili sakinimizden teyit almakta ve teyidi müteakip gerekli işlemleri yaparak girişini saglamaktadır. Bu uygulama sakinlerimizin güvenligi için yapılmaktadır.
 • Sakinlere gelen tüm servis elemanları teyid alınarak güvenlik ve hizmet elemanı eşliginde daire kapısına kadar eşlik edilip iş bitimi dışarı çıkışı yapılacaktır.
 • Sitenin tek girişi olan kapıya ana giriş tanımlaması yapılacaktır.
 • Sitenin kapı ve iç devriye hizmeti 2 özel güvenlik personeli tarafından her gece 12 saat süresince, her saat düzensiz aralıklarla belirlenmiş tur noktalarına minimum 15 dakikalık periyotlarla devriye atılarak yerine getirilmektedir. Bu personel aynı zamanda ana girişte hizmet vermektedir, istirahat, mola ve yemek ihtiyaçları için degiştirici olarak görev yapmaktadırlar
 • Sitemizin otomasyon merkezi kapıdan ve Site Müdür ofisinden 24 saat takip saglanmaktadır. Ayrıca Site Müdürü ve yardımcısının GSM telefonundan site içi tüm kameralar görüntülenmektedir.
 • Site içerisinde tespit edilen olumsuzluklar site yönetimi tarafından ilgili sakinlerimize bildirilmektedir. Bu konuda özel güvenlik personeli tespit, takip ve kontrol görevini devriye hizmeti ile yerine getirmektedir. Sakinlerimize yapılan her türlü bildirimin yine sakinlerimizin güvenligi ile yaşam standartlarının yükseltilmesi amacına yönelik oldugunu ve gerekli reaksiyonun gösterilmesini önemle rica ederiz.
 • Daire içindeki olumsuzluklar, aile içi şiddet, yüksek sesle konuşan, gece geç saatlerde rahatsız edici hareketlerde bulunan malikler GÜVENLIK PERSONELI tarafından uyarılacak durumun devamı halinde Polis çağıralacaktır.
 • Sitemizin cctv otomasyon merkezi ana giriş güvenlik noktasında olup, 24 saat kayıt altına alınmaktadır.
 • Site içerisinde tespit edilen olumsuzluklar site yönetimi tarafından ilgili sakinlerimize bildirilmektedir. Sakinlerimize yapılan her türlü bildirimin yine sakinlerimizin güvenligi ile yaşam standartlarının yükseltilmesi amacına yönelik oldugunu ve gerekli reaksiyonun gösterilmesini önemle rica ederiz..

Deprem Rehberi Görüntülemek İçin Tıklayınız...

SİTE YAŞAM REHBERİNİN GENEL KURALLARINA TÜM SİTE SAKİNLERİNİN UYMASINI, AKSİ TAKDİRDE 634 SAYILI KAT MÜLKIYETI YASASININ İLGİLİ MADDELERİ, KANUNLAR VE YÖNETİM PLANI KAPSAMINDA GEREKLİ YAPTIRIMLARIN UYGULANACAĞINI BİLGİLERİNİZE SUNAR, SAĞLIKLI GÜNLER VE REFAH İÇİNDE MUTLU BIR SİTE YAŞAMI DİLERİZ.

M.Reha CENGİZLİER (Yönetici)

Facebook Sayfası: Beykoz Vadi Konakları (Kapalı Grup)

Osman Oğuz SEZGİN (Site Müdürü) GSM: 0535 662 67 55

Yönetim Ofisi: 0216 425 22 83

Güvenlik Kapısı GSM: 0539 703 41 81

BEYKOZ VADI KONAKLARI SİTESİ